درصورت بروز هرگونه اشکال در روند عضویت آنلاین، مشکل خود را با تماس یا ارسال پیامک به شماره 09909429022 اعلام نموده تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل مذکور اقدام شود.

لینک تلگرام عضویت انجمن روان شناسی تربیتی ایران 

@Ozviat