.شعب انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران در شهرهای تبریز، مازندران، همدان، رودهن، اردبیل، یزد، چهارمحال بختیاری، گیلان، ایلام و یاسوج فعالیت خود را  آغاز کردند. در زیر اسامی اعضای هیئت‌مدیرۀ این انجمن‌ها را می‌بینید:

 
🔸تبریز
• دکتر داود حسینی‌نسب (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر اکبر رضایی (دبیر )
• دکتر علی جلیلی 
• دکتر جواد مصرآبادی 
• دکتر تورج هاشمی
 
🔸مازندران
• دکتر جواد خلعتبری (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر ابراهیم محمدیان (نایب رئیس)
• دکتر رضا دنیوی (دبیر)
• دکتر محمد زربخش 
• دکتر مرتضی ترخان 
• دکتر پرستو تقوی 
• سیدمحمدحسین سیدابراهیمی 
 
🔸رودهن
• دکتر خدیجه ابوالمعالی (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر سوسن صابر (دبیر)
• حسام سیف زرگر 
• دکتر پریسا خسروتاش
• دکتر نرگس بابایی 
 
🔸همدان
• دکتر ابوالقاسم یعقوبی (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر رسول کرد نوقابی (دبیر)
• دکتر اسدالله فهمیده توکلی 
• دکتر حسین محققی 
• دکتر مریم متقیان 
 
🔸اردبیل
• دکتر علی شیخ الاسلامی (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر ناصر صبحی قراملکی (دبیر)
• دکتر نسترن سیداسماعیلی 
• دکتر عذرا غفاری 
• دکتر علی رضایی شریف
 
🔸یزد
• دکتر افسر خلیلی صدرآباد (رئیس هیئت مدیره)
• دکتر حسن گرامی (نائب‌رئیس)
• دکتر آزاده چوب‌فروش (دبیر)
• دکتر محمدحسن رادمنش 
• دکتر مصطفی خانزاده
 
🔸چهارمحال بختیاری
• دکتر طیبه شریفی (رئیس هیئت‌مدیره)
• دکتر ناصر باقری (نایب رئیس)
• دکتر کمال صولتی (دبیر)
• دکتر داریوش جلالی
• دکتر محمد قاسمی 
 
🔸ایلام
• رحمت رمضانی (رئیس هیئت مدیره)
• امیر عبدالحسینی (دبیر)
• امید علی پابیری
• سید محمد موسوی
• الیاس نیازی
 
🔸یاسوج
• دکتر سید یوسف رسولی(رئیس هیئت مدیره)
• دکتر بهرام موحدزاده (نایب رئیس)
• دکتر خسرو رمضانی (دبیر)
• دکتر علی تقوایی
• دکتر توران علیزاده
 
🔸گیلان
•  دکتر جواد عینی‌پور (رئیس هیئت مدیره)
•  دکتر ضرغام مهرگانفر (نایب رئیس)
•  الهام خوشدل (دبیر)
•  دکتر فرنوش حقانی پور
•  دکتر قربانعلی یحیایی
 
🔸کرمانشاه
•  دکتر شهریار مرادی (رئیس هیئت‌مدیره)
•  دکتر آسیه مرادی (نایب رئیس)
•  دکتر میثم شیرزادی (دبیر)
•  دکتر پریسا یاسمی‌نژاد
•  دکتر مهرداد شریعت زاده
 
انجمن روانشناسی تربیتی ایران 
@IranEducationalPsychology