در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه ملی، از مقام علمی دکتر ولی اله فرزاد، دبیر انجمن روانشناسی تربیتی ایران تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم معاون محترم رئیس جمهور لوح تقدیری به پاس سالها فعالیت علمی به ایشان اعطا نمودند.
هیأت مدیره انجمن روانشناسی تربیتی ایران این افتخار بزرگ را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون این استاد فرهیخته را از خداوند متعال خواستار است.
 
انجمن روانشناسی تربیتی ایران