در همايش "فرصتها و چالشهای فضای مجازی" كه در دانشگاه علوم بهزيستي برگزار شد،
از دكتر فريبرز درتاج استاد دانشگاه علامه طباطبايي توسط جناب اقاي دكتر علي ربيعي وزير محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و جناب اقاي دكتر انوشيروان محسني بندپي رئيس محترم سازمان بهزيستي كشور تجليل به عمل آمد.
 
انجمن روانشناسی تربیتی ایران