.💢 سخنرانی دکتر درتاج،رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن

🔹انجمن روان شناسی تربیتی ایران همواره تلاش کرده است تا در جهت ارتقای سلامت روان جامعه گام بردارد.

🔹 با برنامه ریزی های انجام شده انجمن پتانسیل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مسائل تربیتی و روانشناختی کودکان و نوجوان، بهبود روابط زوجین و نیز کارگاه های اموزشی برای عموم و متخصصان در نمایشگاه قران بکار گرفته است.

🔹 تفاهم نامه ای با موسسه معارف امام رضا (ع) منعقد خواهد شد تا این فعالیتهای مشترک ادامه پیدا کند