.انجمن روانشناسی تربیتی ایران⬇️

 
@IranEPA
 
جهت ثبت نام و ارسال مقالات به سایت همایش مراجعه نمایید⬇️
Sp.Iepaconf.ir
 
 
کانال چهارمین همایش ملی روانشناسی⬇️
https://t.me/joinchat/AAAAAEFZIVfSHMY3XegLug