افتخاری دیگر برای انجمن روان شناسی تربیتی ایران

 کسب " رتبه A " در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران

کسب این افتخار را به کلیه اعضای محترم انجمن روانشناسی تربیتی ایران تبریک عرض می نماییم.
بدون تردید کسب این موفقیت ارزشمند مرهون رهنمودهای دکتر درتاج ریاست انجمن و اعضای هیات مدیره و نیز حمایت اعضای خانواده بزرگ انجمن روانشناسی تربیتی ایران است که تنها با گذشت 4 سال ❗️از اغاز به کار این انجمن توانسته جایگاه رفیعی در جامعه علمی کشور بدست آورد.

همایش های سالانه، پویایی کمیسیون های تخصصی، پیوند روانشناسی با عموم مردم در قالب ارائه خدمات روانشناختی، کارگاه های اموزشی و تفاهم نامه ها از جمله مواردی است که در این ارتقا نقش مهمی داشته است.

امید است تا به لطف پروردگار و با همت مسولین انجمن و حمایت اعضا شاهد تداوم روند رو به رشد انجمن روان شناسی تربیتی ایران باشیم.

روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران