همایش پلیس،روانشناسی و مشاوره با اعطای امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران  و چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، در روزهای 7 و 8 بهمن ماه در برج میلاد برگزار خواهد شد.

اعضای انجمن روانشناسی تربیتی ایران از 50% تخفیف برای شرکت در این همایش برخوردار خواهند بود.

علاقمندان جهت ثبت نام به آدرس  www.teb.police.ir/cppc مراجعه کنند.