متقاضیان شرکت در کارگاه آموزشی انجمن روانشناسی تربیتی ایران (درمان چند بعدی شکست تحصیلی)

مدرس: دکتر کیومرث فرح بخش

زمان: 30 بهمن ساعت 8 الی 17 همراه با پذیرایی و ناهار

دارای امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

لطفا پس از تماس با شماره 09122432695

و کسب اطمینان از ظرفیت کارگاه نسبت به واریز هزینه کارگاه به شماره کارت 6274121157554510 به نام افسانه لطفی (خزانه دار انجمن) اقدام نمایید.

و رسید انتقال وجه را به ایمیل iepa.kargah@gmail.com ارسال کنید.

هزینه کارگاه 120هزار تومان است که برای اعضای انجمن 100هزار تومان و برای دانشجویان 110هزار تومان است.

ارائه اصل فیش انتقال وجه و کارت دانشجویی (برای دانشجویان) و کارت عضویت انجمن (برای اعضا) در روز کارگاه الزامی است.

مکان برگزاری کارگاه های آموزشی انجمن روانشناسی تربیتی ایران دبیرخانه انجمن می باشد :
تهران، میدان فاطمی،خیابان جویبار،کوچه نوربخش،شماره 32