با عرض سلام و احترام؛دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه روز پنجشنبه مورخه 23/02/1395 با مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران دردانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.مقالات برگزیده در مجلات علمی-پژوهشی روانشناسی مدرسه و ناتوانیهای یادگیری، به چاب خواهد رسید.تاریخ شروع دریافت مقالات از 01/09/1394 و تارخ آخرین مهلت ارسال مقالات تا 15/12/1394 می باشد. لازم به توضیح است که پذیرش مقالات هم بصورت چکیده و هم بصورت اصل مقاله می باشد.آدرس ارسال مقاله:http://conf.isc.gov.ir/schpsy/fa/