مرکز پژوهشی اخلاق کاربردی راز با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

کارگاه تربیت جنسی کودک

مدرس: دکتر صغری ابراهیمی قوام (مدیر گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ، عضو کمیسیون روان‌شناسی تربیتی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران)

با اعطای گواهی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران (دارای امتیاز بازآموزی)

زمان: 27 فروردین ساعت 13 الی 19

ثبت نام از طریق: mehrdadEsfanani@

09122432695

هزینه کارگاه 150 هزار تومان دانشجویان و اعضای انجمن 140 هزار تومان