مرکز پژوهشی اخلاق کاربردی راز با همکاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

مشاوره و مداخله در بحران طلاق

مدرس: دکتر معصومه اسمعیلی (رئیس محترم انجمن مشاوره ایران)

با حضور درمانجو و نمایش فیلم جلسات درمان

همراه با ناهار و پذیرایی

با اعطای گواهی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران (دارای امتیاز بازآموزی)

زمان : 2 اردیبهشت ساعت 8 الی 17

شماره تماس : 09122432695