انجمن روانشناسی تربیتی ایران

IRAN Educational Psychology Association
انجام تحقيقات علمي و فرهنگي ملی و بين‌المللي
همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي
ترغيب و تشويق پژوهشگران
ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

پیشنهادات

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود هر چه بهتر کار انجمن با ما در میان بگذارید